Beer-Şeba: „Fântâna Jurământului“. O speculaţie etimologică ebraică permite şi traducerea: „Fântâna celor şapte“ (în referire la versetele 28-30).