Referinţa la acest Ahuzat e specifică Septuagintei. Înţelesul propriu al grecescului nymfagogós este: „cel ce conduce mireasa la mirele ei“, deci un intim al mirelui; în speţă: prietenul (fratele de mână) al lui Abimelec, care i-o adusese acestuia pe Sarra. În înţeles mai larg: om de casă; bărbat de încredere.