În Textul Ebraic, întregul verset se referă la Sarra: „o voi binecuvânta“... „ea va fi'ntru neamuri“... „regi se vor ridica dintr'însa“.