Literal: „carnea prepuţului vostru“. Circumcizia va fi, până'n zilele noastre, o caracteristică fundamentală a poporului evreu, semnul prin care Dumnezeu îşi aminteşte de legământ şi prin care fiece purtător îşi menţine conştiinţa apartenenţei la poporul ales. Ritualul tăierii'mprejur e strâns legat de punerea numelui. Apostolul Pavel va spiritualiza acest simbol printr'un transfer al semnificaţiilor.