Fc 15:05
Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte la cer şi numără stelele, de le poţi număra“; şi i-a zis: „Aşa va fi seminţia ta!“
Is 60
Slava poporului lui Dumnezeu.
1
Luminează-te, luminează-te, Ierusalime,
că lumina ta vine
şi slava Domnului peste tine a răsărit. a
2
Iată, întuneric va acoperi pământul
şi negură groasă va fi peste neamuri;
dar peste tine Domnul Se va arăta
şi slava Lui peste tine se va vedea.
3
Regi vor umbla în lumina ta
şi neamurile întru a ta strălucire.
4
Ridică-ţi ochii împrejur
şi vezi-i pe copiii tăi adunaţi;
fiii tăi toţi au venit de departe şi fiicele tale fi-vor purtate pe umeri. b
5
Atunci vei vedea şi te vei bucura,
te vei teme şi te vei înspăimânta cu inima,
că bogăţia mării se va muta la tine,
a neamurilor şi a popoarelor;
cirezi de cămile îţi vor veni
6
şi cămilele Madianului şi ale Efei
te vor acoperi;
toţi cei din Saba vor veni aducând aur;
tămâie vor aduce şi piatră scumpă c
şi mântuirea Domnului vor binevesti.
7
Şi toate turmele Chedarului se vor aduna la tine;
veni-vor şi berbecii Nebaiotului d
şi jertfe bineprimite vor fi aduse pe jertfelnicul Meu
şi casa Mea de rugăciune va fi slăvită.
8
Cine sunt aceştia care zboară ca norii
şi ca porumbeii alături de pui? e
9
Insulele f pe Mine M'au aşteptat
şi corăbiile de la Tarsis printre cele dintâi,
ca să-i aducă pe fiii tăi de departe
şi'mpreună cu ei, argintul şi aurul lor;
aceasta, de dragul numelui cel sfânt al Domnului
şi pentru ca slăvit să fie Sfântul lui Israel.
10
Străinii fi-vor zidarii zidurilor tale,
iar regii lor îţi vor sta la poruncă g;
că din mânia Mea te-am bătut
şi din milă te-am iubit.
11
Şi porţile tale pururea vor fi deschise,
şi nici ziua, nici noaptea nu se vor închide,
pentru ca să vină'ntru tine puterea neamurilor
şi regii acestora ca sclavi.
12
Căci neamurile şi regii care nu-ţi vor sluji vor pieri
şi neamurile'ntru totul se vor pustii.
13
Şi slava Libanului va veni la tine
laolaltă cu chiparosul şi pinul şi cedrul,
ca să preamărească locul Meu cel sfânt,
iar Eu voi preamări locul picioarelor Mele h.
14
Şi fiii celor ce te-au umilit
vor merge spre tine temându-se,
iar toţi cei ce te-au întărâtat
se vor închina i la urmele picioarelor tale.
Şi numele tău va fi „Cetatea-Domnului,
Sionul-Sfântului-lui-Israel“.
15
Pentru că ai fost părăsită şi'mpresurată de ură
şi nimeni nu era care să ajute,
Eu voi face din tine bucurie veşnică,
veselie tuturor din neam în neam.
16
Tu vei suge laptele neamurilor
şi vei mânca bogăţia regilor;
şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul
Cel ce te mântuieşte şi te ridică,
Dumnezeul lui Israel.
17
Şi pentru aramă îţi voi aduce aur
şi pentru fier îţi voi aduce argint
şi în loc de lemn îţi voi aduce aramă
şi în loc de pietre, fier;
şi pe domnii tăi îi voi aşeza în Pace
şi pe dregătorii tăi întru Dreptate.
18
În ţara ta nu se va mai auzi de nedreptate,
nici de nimicire şi nici de ticăloşie în hotarele tale;
ci zidurile tale „Mântuire“ se vor chema,
iar porţile tale, „Lucru-din-daltă j“.
19
Şi nu vei mai avea soarele spre luminarea zilei,
nici răsăritul lunii să-ţi lumineze noaptea,
ci Domnul îţi va fi lumină veşnică
şi Domnul va fi slava ta.
20
Soarele nu va mai apune
şi nici luna nu va mai scădea,
căci Domnul îţi va fi lumină veşnică
şi zilele plângerii tale vor lua sfârşit.
21
Şi'ntreg poporul tău va fi drept
şi pentru veci va moşteni pământul,
păzind ei ceea ce au sădit
– lucrul mâinilor lor – spre slavă;
22
cel mic la număr va fi mii,
cel mai puţin va deveni neam mare;
Eu, Domnul, la timp îi voi strânge laolaltă.