În Septuaginta: „regele neamurilor“. Prin „Goimi“ se înţelegeau neamurile neconvertite la iudaism.