Această ultimă menţiune se află numai în textul Septuagintei.