Literal: toate sufletele; se înţeleg servitorii şi sclavii.