Versetele 1-4: text enigmatic; inserţia unei străvechi tradiţii pe care autorul Genezei nu şi-a permis s'o omită. În limbajul biblic, „fii ai lui Dumnezeu“ sunt oamenii superiori, evoluaţi, virtuoşi, în timp ce „fii ai oamenilor“ sunt cei inferiori, primitivi, instinctuali, păcătoşi. Din unirea acestor două „specii“ atât de diferite s'au născut „uriaşii“, ca o culme a răutăţii de pe pământ, răutate pe care Domnul o va eradica prin potop.