Literal: „... şi-au dat mâinile“: expresie pentru făgăduinţă solemnă.