Ezr 09:09
Robi suntem noi, dar Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-a părăsit nici în robie, ci cu milă ne-a îmbrăcat în faţa regilor Perşilor, ca să ne lase să ne înviorăm şi să înălţăm templul Dumnezeului nostru şi să-i nimicim pustiirea şi să ne facem gard în Iuda şi'n Ierusalim.
Ps 79
PSALMUL 79
Pentru sfârşit: în legătură cu cei ce se schimbă; o mărturie a lui Asaf; un psalm despre Asirieni.
1Tu, Cel ce eşti Păstorul lui Israel, ia aminte,
Tu, Cel ce pe Iosif îl călăuzeşti ca pe o turmă de oi,
Tu, Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te!
2În faţa lui Efraim şi-a lui Veniamin şi-a lui Manase
ridică-Ţi puterea
şi vino să ne mântuieşti! a
3Dumnezeule, întoarce-ne,
arată-Ţi faţa şi ne vom mântui.
4Doamne, Dumnezeul puterilor,
până când Te vei mânia pe ruga robilor Tăi?
5Oare cu pâine de lacrimi ne vei hrăni
şi cu lacrimi după măsură b ne vei adăpa?
6Pusu-ne-ai în răspăr cu vecinii noştri
şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit.
7Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne
şi arată-Ţi faţa şi ne vom mântui.
8O vie din Egipt ai adus,
păgâni ai alungat şi ai răsădit-o c.
9Cale ai făcut înainte-i d,
i-ai răsădit rădăcinile şi s'a umplut pământul.
10Umbra ei acoperit-a munţii,
iar mlădiţele ei, cedrii lui Dumnezeu; e
11viţele şi le-a întins până la mare,
şi lăstarii până la râu f.
12De ce i-ai dărâmat gardul
şi de ce o culeg toţi cei ce trec pe cale?
13Mistreţul pădurii a stricat-o,
fiara sălbatică s'a cuibărit într'însa.
14Dumnezeul puterilor, întoarce-Te iarăşi,
caută din cer şi vezi
şi cercetează via aceasta
15pe care a făcut-o dreapta Ta, şi o desăvârşeşte g,
şi caută spre fiul omului pe care Ţi l-ai făcut puternic!
16Arsă e cu foc şi scormonită;
ei de mustrarea feţei Tale vor pieri.
17Fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale
şi peste fiul omului pe care Ţi l-ai întărit!
18Şi nu ne vom îndepărta de Tine;
Tu ne vei via, iar noi numele Tău îl vom chema.
19Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne,
arată-Ţi faţa şi ne vom mântui!