„Urâciuni“: închinarea la idoli şi practicile libertine. Aşadar, nedespărţirea era de natură religioasă şi morală.