Literal: „popoarele ţărilor“, în sensul: popoarele băştinaşe ale Canaanului.