T. M.: „...fiul lui Israel, ăanumeî Şerevia, împreună cu fiii săi şi cu fraţii săi, optsprezece“.