„Casa-vistierie“: arhivele regale. Desigur, documentele din vremea lui Nabucodonosor trebuiau căutate în Babilon.