Scrisoare din partea vechilor deportaţi asiatici, care-şi aminteau cu îngrijorare de „patria-mamă“! „Râul“ era Eufratul.