„Zorobabel“ înseamnă „odrasla Babilonului“ sau „odrăslit în Babilon“; iudeu născut în captivitate. Lista care urmează cuprinde mai multe categorii de oameni, catalogaţi fie după neam, fie după loc, fie după poziţia sarcedotală. Ea se regăseşte, cu o seamă de diferenţe, în Neemia 7.