„Cei rămaşi“: supravieţuitorii exilului; Iudeii rămaşi încă în viaţă.