Denumire discordantă faţă de cea din 3, 1; posibilă eroare a unui grămătic, dar şi posibilă intenţie polemică. prin raportare simetrică la vechiul Agag: mai nou, nume ca „Macedonia“, „Macedoneanul“ (Alexandru şi urmaşii săi) aveau o rezonanţă lugubră nu numai în conştiinţa Perşilor, dar şi în aceea a Evreilor (vezi cărţile Macabeilor).