Copia scrisorii-poruncă e proprie Septuagintei. Unele traduceri după T. M. o preiau cu deferenţă.