Textul Masoretic - în concordanţă cu o seamă de codici ai LXX - adaugă: „... să nimicească, să ucidă şi să dea pierzării – cu femeile şi copiii lor – pe toţi cei puternici din popor şi din ţară care ar îndrăzni să-i atace, iar averea lor să o jefuiască“.