Regina introduce o raţiune de ordin moral. T. M. induce un argument economic: „Dacă am fi fost vânduţi pentru robie – bărbaţi şi femei –, eu mi-aş fi ţinut gura; dar vrăjmaşul nu ar fi acoperit paguba făcută regelui“ (vistieria ar fi fost lipsită de cei zece mii de talanţi).