„Închinarea“ era prosternarea pe genunchi şi cu faţa la pământ (frecventă în lumea orientală).