Foarte gramatical, textul s-ar referi la Mardoheu ca fiind „unul din robii...“, ceea ce pare imposibil: deportarea avusese loc în 587, ceea ce ar însemna că Mardoheu ar fi trebuit să aibă acum mult peste o sută de ani, iar Estera cel puţin şaptezeci. Aşadar, „unul din robii“ se referă la Chiş, bunicul lui Mardoheu.