Aluzie la Fc 2, 7: „Domnul... a suflat asupra lui (a omului) suflare de viaţă“.