Ecc 10:08
Cel ce sapă groapă va cădea într'însa,
iar cel ce dărâmă gardul va fi muşcat de şarpe.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-7