Ebr.: „Păzeşte porunca regelui, din însăşi pricina jurământului lui Dumnezeu“. Unele versiuni ale LXX aşază verbul „nu te grăbi“ la începutul frazei următoare. Aici, conform ortografiei din ed. Rahlfs. „Jurământul lui Dumnezeu“ poate însemna fie jurământul de credinţă al curteanului faţă de regele său, fie jurământul lui Dumnezeu de a-l păzi pe rege (Ps 88, 35).