În greceşte, „faţă“ (prósopon) înseamnă şi „persoană“.