O seamă de interpreţi cred că, potrivit Textului Ebraic, aici poate fi o aluzie la Adam, al cărui nume înseamnă „om“, dar şi „pământ“ (materia din care a fost alcătuit) (vezi nota de la Fc 2, 7).