Ecc 06:02
Iată un om căruia Dumnezeu i-a dat
bogăţie şi avere şi mărire
şi al cărui suflet nu duce lipsă de nimic
din toate câte pofteşte,
dar pe care Dumnezeu nu-l va învrednici să mănânce din ele,
căci om străin este cel ce le mănâncă;
aceasta-i deşertăciune şi boală rea.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-48