Ecc 03:20
Toate se duc în acelaşi loc;
toate din ţărână s'au făcut
şi toate în ţărână se vor întoarce.
Ps 145
PSALMUL 145
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia a.
1Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
2Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea,
cânta-voi Dumnezeului meu atât cât voi fi viu.
3Nu vă încredeţi în cei puternici b,
în fiii oamenilor, în care nu-i nici o mântuire;
4suflarea c li se va duce, ei în pământul lor se vor întoarce,
e ziua'n care gândurile lor toate vor pieri.

5Fericit e cel căruia Dumnezeul lui Iacob îi este ajutor,
a cărui nădejde e în Domnul Dumnezeul lui,
6Cel ce a făcut cerul şi pământul,
marea şi tot ceea ce se află'n ele;
Cel ce păzeşte adevărul în veac,
7Cel ce face judecată pentru cei năpăstuiţi,
Cel ce dă hrană celor flămânzi;
Domnul îi dezleagă pe cei ferecaţi în obezi,
8Domnul îi ridică pe cei prăbuşiţi,
Domnul înţelepţeşte orbii,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9Domnul îi păzeşte pe cei străini;
pe orfan şi pe văduvă îi va lua asupra Sa d,
iar calea păcătoşilor o va nimici.

10Împărăţi-va Domnul în veci,
Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.