Pentru învestirea lui Iosua ca urmaş al lui Moise vezi Nm 27, 18-23.