Literal: „pustiul“. Partea de sud a Canaanului; vezi şi nota de la Fc 12, 9.