„Tărie“ (aici ca la Fc 1, 6): firmament; bolta cerului.