Această binecuvântare a lui Moise este oarecum asemănătoare cu aceea a lui Iacob (Fc 49), şi totuşi diferită, în sensul că în „destinele“ unor triburi au survenit schimbări. Fiecare seminţie este numită, ca şi acolo, cu numele strămoşului.