Dt 29:29
Lucrurile ascunse sunt la Domnul, Dumnezeul nostru, dar cele descoperite sunt la noi şi'n veac la fiii noştri, ca să plinim noi toate cuvintele acestei Legi.
Ps 147
PSALMUL 147
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
1Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane,
2că El a întărit stâlpii porţilor Tale,
El i-a binecuvântat pe fiii tăi în tine;
3El, Cel ce pace a pus la hotarele tale
şi cu fruntea grâului te-a săturat a,
4Cel ce graiul Său i-l trimite pământului
– cât de repede aleargă cuvântul Său! –,
5Cel ce dă zăpadă ca lâna
şi negura o presară precum cenuşa;
6El gheaţa Şi-o azvârle ca pe dumicaţi
– în faţa gerului Său cine va sta? –;
7El cuvântul Şi-l va trimite şi-i va topi,
vântul Său va sufla şi apele vor curge.
8Cuvântul Său i-l vesteşte lui Iacob,
îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel.
9Nu astfel a făcut oricărui neam
şi nici nu le-a arătat judecăţile Sale.