Dt 28:41
Fii şi fiice vei naşte, dar nu vor fi ai tăi, pentru că vor fi duşi în robie.
Iov 27
CAPITOLUL 27
Răspunsul lui Iov (continuare).
1Dar Iov, mergând mai departe, a grăit în parabolă, zicând:
2
„Pe viul Domn, Cel care m'a judecat aşa,
  pe-Atoateţiitorul ce-mi puse-amar în suflet,
3
atâta timp cât încă suflarea mea e'n mine
  şi nările-mi se umplu de duh dumnezeiesc,
4
aceste buze nu vor grăi fărădelegi,
  nici sufletul din mine minciuni va cugeta.
5
Nu, nici prin gând nu-mi trece să spun c'aveţi dreptate:
  pân'la mormânt striga-voi că sunt nevinovat;
6
la sân îmi strâng dreptatea, şi nu voi înceta,
  că nu-mi cunosc în viaţă ceva nepotrivit.
7
Vrăjmaşii mei le fie surpare celor răi,
  potrivnicii, pieire în cei nelegiuiţi!
8
Au ce nădejde are păgânul când aşteaptă?
  sau, dacă speră'n Domnul, chiar se va mântui?
9
sau, dacă se şi roagă, o să-l asculte Domnul?
  sau, dacă e'n nevoie,
10
va cuteza el oare măcar să-I stea'nainte?
  sau, dacă-L cheamă'n rugă, va fi şi ascultat?
11
Deci vă voi spune despre ce ţine'n palmă Domnul
  şi nu vi-L voi ascunde pe-Atoateţiitorul.
12
Voi, iată, ştiţi cu toţii că umpleţi gol cu gol.
13
Cu asta se alege păgânul de la Domnul,
  cu asta, cel-puternic sub Cel-Atotputernic.
14
De i-or fi mulţi copiii, vor fi spre'njunghiere,
  şi de-or ajunge vârstnici, va fi ca să cerşească;
15
cei care-i sunt pe-alături se vor sfârşi în moarte,
  şi milă de la nimeni spre văduvele lor.
16
De-ar strânge el argintu'n grămezi cât îi pământul
  şi de-ar lucra în aur precum olaru'n lut,
17
pe toate-acestea drepţii, doar ei, le-or moşteni
  şi banii lui vor curge spre cei neprihăniţi.
18
Iar casa lui, o casă de molii şi păianjeni.
19
Bogatul adormi-va, şi-atât, nimic mai mult;
  de-şi va deschide ochii, a fost şi nu mai e.
20
Durerile se-aruncă pe el ca un puhoi,
  în toiul nopţii-l fură un val-vârtej de neguri;
21
vânt arzător a îl smulge şi-l duce şi-l ridică
  şi-l spulberă din locu-i.
22
Şi [Dumnezeu] Se-aruncă asupră-i fără milă,
  iar el numai cu fuga Îi va scăpa din mână.
23
Se veseleşte gloata de el, bătând din palme b,
  şi-l fluieră din drum.