Ariergarda. Despre lupta cu Amaleciţii vezi Iş 17, 8-13.