Despre „căsătoria de levirat“ vezi nota de la Fc 38, 8. La ea se vor referi saducheii în tentativa lor de a-L „prinde“ pe Iisus în cuvânt (vezi Mt 22, 23-27; Mc 12, 18-23; Lc 20, 27-33).