Dt 25:05
Dacă vor locui fraţi în acelaşi loc şi unul din ei va muri fără ca din el să rămână urmaş, atunci femeia celui mort să nu se mărite cu bărbat din afară; fratele bărbatului ei va intra la ea şi o va lua de femeie şi va locui împreună cu ea b.
Fc 38
Iuda şi Tamara.
1Şi a fost că'n vremea aceea Iuda s'a despărţit a de fraţii săi şi s'a aşezat lângă un om din Adulam, care se numea Hira.
2Văzând Iuda acolo pe fata unui Canaanean, care se numea Şua, el a luat-o de soţie şi a intrat la ea.
3Iar ea, zămislind, a născut un băiat şi i-a pus numele Ir.
4Zămislind iarăşi, a născut alt băiat şi i-a pus numele Onan.
5Şi a mai născut un băiat şi i-a pus numele Şela. Când i-a născut pe aceştia, ea era la Chezib.
6Iuda a luat pentru Ir, întâiul-său-născut, o femeie cu numele Tamara.
7Dar Ir, întâiul-născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului, iar Dumnezeu a făcut ca el să moară.
8Atunci Iuda i-a zis lui Onan: „Intră la femeia fratelui tău, fă-ţi datoria de cumnat b şi ridică-i urmaşi fratelui tău“.
9Ştiind însă Onan că urmaşii nu vor fi ai lui, de câte ori intra la femeia fratelui său îşi vărsa sămânţa pe pământ, ca să nu-i ridice urmaşi fratelui său.
10Rea se arăta fapta lui în ochii lui Dumnezeu, Care a făcut ca şi el să moară.
11Atunci a zis Iuda către Tamara, nora sa: „Stai văduvă în casa tatălui tău până ce Şela, fiul meu, se va face mare“; căci îşi zicea: Nu cumva să moară şi acesta, ca şi fraţii lui! Şi s'a dus Tamara şi a trăit în casa tatălui ei.
12Şi dac'a trecut vreme multă, iată că fata lui Şua, femeia lui Iuda, a murit. Şi după ce Iuda s'a alinat, a urcat la Timna, la cei care-i tundeau oile, împreună cu păstorul său Hira din Adulam.
13Cineva i-a dat de veste Tamarei, nora sa, zicându-i: „Iată, socrul tău merge la Timna să-şi tundă oile“.
14Atunci ea şi-a dezbrăcat hainele de văduvie, s'a înfăşurat cu un văl şi, gătindu-se, a ieşit şi a şezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna. Căci vedea că Şela se făcuse mare şi ea nu-i fusese dată de soţie.
15Şi dac'a văzut-o Iuda, a crezut că-i o desfrânată c; căci ea îşi avea faţa acoperită, iar el n'a recunoscut-o.
16Şi abătându-se spre ea din cale, i-a zis: „Lasă-mă să intru la tine!“ Căci el nu ştia că e nora lui. Iar ea a zis: „Dacă intri la mine, ce-mi dai?“
17El i-a răspuns: „Îţi voi trimite un ied din turma mea“. Iar ea a zis: „Bine, dar să-mi dai un zălog d până-l vei trimite“.
18Răspuns-a Iuda: „Ce zălog să-ţi dau?“ Şi ea a zis: „Inelul e tău, colanul tău f şi toiagul pe care-l ai în mână“. Şi el i le-a dat şi a intrat la ea; şi ea a rămas grea de la el.
19Apoi ea s'a ridicat şi s'a dus; şi-a scos vălul şi s'a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie.
20Iuda a trimis iedul prin mijlocirea păstorului său din Adulam, ca să ia zălogul de la femeie, dar n'a găsit-o.
21Şi i-a întrebat pe oamenii locului: „Unde-i desfrânata care şedea lângă drum la Enaim?“ Aceia i-au răspuns: „N'a fost aici nici o desfrânată“.
22El s'a întors la Iuda şi a zis: „N'am găsit-o, iar oamenii locului mi-au spus că n'a fost acolo nici o desfrânată“.
23Atunci Iuda a zis: „Să şi le ţină! numa' să nu ne facem de râs: iată, eu i-am trimis iedul, iar tu n'ai găsit-o“.
24Şi a fost că după vreo trei luni i s'a spus lui Iuda: „Tamara, noru-ta, s'a desfrânat, şi iată c'a rămas însărcinată din desfrânare“. Iar Iuda a zis: „Scoateţi-o, şi să fie arsă!“ g
25Dar pe când o duceau, ea a trimis să i se spună socrului său: „De la omul căruia îi aparţin aceste lucruri, de la el sunt eu însărcinată“. Şi a zis: „Spune ale cui sunt inelul, colanul şi toiagul acesta!“
26Iuda le-a recunoscut şi a zis: „Tamara e mai dreaptă decât mine; fiindcă e drept că nu i-am dat-o lui Şela, fiul meu“ h. Şi de atunci n'a mai cunoscut-o.
27Şi a fost că'n vremea când ea era să nască, iată că'n pântecele ei erau doi gemeni.
28Şi a fost că'n timp ce ea năştea, s'a ivit mâna unuia din ei; iar moaşa i-a prins mâna şi i-a legat un fir de aţă roşie, zicând: „Acesta a ieşit întâi“.
29Dar acesta şi-a tras mâna înapoi, şi îndată a ieşit fratele lui. Şi ea a zis: „Cum de-ai făcut tu spărtură prin gard?...“. Şi i-au pus numele Fares i.
30Apoi a ieşit şi fratele său, cu firul de aţă roşie la mână; şi i s'a pus numele Zara j.