Ebr.: (poporul) „va fi silit la muncă forţată şi-ţi va sluji“.