Literal: „scribii“; grămăticii. Idem în Textul Masoretic. Versiunile engleze preferă să traducă: „ofiţerii“. Contextul însă indică mai degrabă categoria acelor „condeieri“ sau grefieri (vezi 1, 15 şi nota) care erau familiari cu legile.