„Paştile“, aici: animalul sacrificat în cinstea Domnului.