Pentru „luna Spicului“ („Abib“) vezi nota de la Iş 13, 4.