Ca şi la Iş 23, 19; 34, 26, Textul Masoretic preferă „ied“.