În sensul: denunţă-l în faţa tuturor (secvenţă absentă din Textul Ebraic).