În fapt, aici începe cea de „a doua Lege“. Prin conţinu-tul lor, capitolele 12-26 poartă şi numele de „Codul Deuteronomic“. Acest Cod este, în mare măsură, o reluare a Legii mai vechi, cu o seamă de amănunte, precizări şi adaosuri la măsura evoluţiei pe care societatea israelită o va cunoaşte în Ţara Făgăduinţei.