Literal: „stejarul cel înalt“; pe numele său, Mamvri, pomenit pentru prima oară în Fc 12, 6.