„străin“ în înţelesul de rezident; venetic; cel de alt neam care a cerut azil şi a fost acceptat într'o comunitate (familie, trib, naţiune). Vezi acest sens la Iş 12, 48, 49; 20, 10 etc.