Dt 10:17
Căci Domnul, Dumnezeul vostru, El este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare şi puternic şi temut e, Cel ce nu caută la faţă f şi nici nu primeşte daruri g,
Iov 13
CAPITOLUL 13
Răspunsul lui Iov (continuare).
1
Pe toate-acestea, iată, cu ochiul le-am văzut,
  cu propria-mi ureche, la fel, le-am auzit.
2
Ştiu tot atât de multe pe câte ştiţi şi voi
  şi'n iscusinţa minţii eu nu sunt mai prejos.
3
Dar nu!, ci eu cu Domnul vreau astăzi să vorbesc,
  Lui astăzi socoteală să-I dau, dac'o să vrea.
4
Că, iată, voi îmi sunteţi ca nişte doctori strâmbi
  şi vraci de rele, toţi.
5
Şi, oh!, de-aţi amuţi,
  să-i daţi şi voi oleacă târcol înţelepciunii!...
6
Dar ascultaţi-mi vorba în apărarea mea,
  luaţi aminte bine cum judec eu rostind.
7
Ştiţi voi că înaintea lui Dumnezeu grăiţi,
  că, stându-I înainte, voi îndrugaţi minciuni?
8
sau că vă îndoiţi?
  sau că pe voi'nainte-I judecători vă faceţi?
9
Că binele s'o ţine – el, cel puţin – de voi,
  şi dacă faceţi totul, vă veţi lipi de Dânsul.
10
Aceasta nu înseamnă că El n'o să vă mustre,
  dar de-Şi ascunde faţa, voi vă veţi minuna.
11
Au nu a Lui mânie vă bagă'n sperieţi,
  şi frica Lui, nu-i oare cea care vă turteşte?
12
Atunci trufia voastră se face ca cenuşa
  şi trupul ca argila.
13
Tăceţi, ca eu să glăsui şi să-mi înmoi mânia,
14
cu dinţii apucându-mi bucăţi din carnea mea
  şi sufletul, întregul, punându-mi-l în palmă a.
15
Chiar dacă El, Cel-Tare, nu-Şi va'nceta prigoana,
  eu tot am să mă apăr, grăind, în faţa Lui;
16
aceasta-mi va fi mie arvună mântuirii,
  de vreme ce minciuna nu'ncape'n faţa Sa.
17
O, ascultaţi-mi vorba, cuvintele-ascultaţi-mi,
  vă cer să luaţi aminte la ce voi povesti!
18
Că, iată, eu aproape-am ajuns de judecată
  şi ştiu că'n judecată eu sunt cel cu dreptatea.
19
E cineva să-mi deie vieaţa'n judecată?
  că dacă da, atuncea eu tac şi încetez.
20
Doar două lucruri, două, doresc să mi le dai,
  şi-atunci de dinainte-Ţi eu nu mă voi ascunde:
21
Îndepărtează-Ţi mâna, da, ia-o de pe mine,
  iar frica Ta să nu mă cutremure de groază.
22
Apoi mă vei chema, şi eu voi auzi,
  sau Tu îmi vei vorbi, şi eu voi da răspuns.
23
Câte-am făcut păcate şi câte făr'delegi?
  Hai, spune-mi, care sunt?
24
De ce Te-ascunzi de mine
  şi crezi că eu, de-aicea, aş fi duşmanul Tău?
25
Te sperii Tu de-o frunză pe care-o bate vântul?
  Îmi stai Tu împotrivă, când eu îs funigel b,
26
de scrijeleşti pe tablă 'mpotrivă-mi ce e rău
  şi-mi pui sub ochi păcate făcute'n tinereţe
27
şi-mi vâri, ca la popreală, picioarele'n butuci,
  şi fapta cea mai mică mi-o ţii mereu sub pândă
  şi-ajungi cu luare-aminte la urma tălpii mele?...
28
Eu, cel ce se'nvecheşte ca un burduf de piele
  sau ca o haină scumpă mâncată'n pod de molii...